Autors: Manel Esteller i Salvador Macip
Editorial, any: Rosa dels Vents, 2023
Gènere: Divulgació
Número de pàgines: 198
Llegit en: Català
 
Hi ha una frase que els humans repetim moltíssim al llarg de la nostra vida: "em faig gran". Aquesta afirmació de vegades serveix d'excusa, o justifica que no entenem algun canvi del nostre entorn. Però encara que es faci servir com a broma, qui més, qui menys, està preocupat per l'envelliment, pel pas del temps que ningú pot aturar. Però i si el poguéssim aturar? O millor dit, i si poguéssim aturar o revertir els efectes del desgast que pateix el nostre organisme a mesura que anem fent anys? En aquest llibre de caràcter divulgatiu, els investigadors Manel Esteller i Salvador Macip fan una repassada del que sabem sobre l'envelliment i expliquen els estudis que s'estan fent en molts camps per aturar aquest procés a nivell cel·lular. Perquè no és el mateix l'edat cronològica que la biològica, i l'envelliment és un procés que es dona a l'interior de les nostres cèl·lules i que, a més, afecta de manera desigual a diferents òrgans i teixits dins d'un mateix organisme. Els anys passen, sí. Però en realitat el que marca si som més joves o més vells no és el calendari, sinó la biologia.

L'envelliment ha esdevingut un camp d'estudi dels nostres dies. Si tots els avenços científics i higiènics dels últims segles han aconseguit augmentar moltíssim l'esperança de vida, ara ja no ens conformem en perllongar la nostra existència. Guanyar anys no significa augmentar la qualitat de vida, al contrari. De moment hem guanyat anys de mala salut. Però tenim capacitat per allargar els anys bons, la ciència hi treballa. Els dos autors són reconeguts investigadors de casa nostra que han enfocat la seva feina cap a l'estudi de l'envelliment. Salvador Macip no necessita presentació al "Llibres, i punt!", ja que és també l'escriptor de qui trobareu més ressenyes aquí. I d'en Manel Esteller també n'he llegit un parell de llibres, un d'ells de relats fantàstics, "Un dia la porta s'obrirà", que també escrivia a quatre mans amb en Salvador. Comparteixen ara projecte divulgatiu amb aquest llibre de títol llaminer que, si fos un titular de diari, seria un pesca-clics de manual. El tema, és clar, interessa a un amplíssim públic, tot i que no aporta fórmules màgiques. El subtítol sí que dona una millor idea de què hi podem trobar. Què sabem de l'envelliment a nivell biològic? Tenim eines per aturar aquest envelliment? Com ho fem, fins i tot, per reverir la situació i fer que les nostres cèl·lules tornin a ser joves? Efecte de l'oxidació, telòmers, mitocondris, dianes epigenètiques, comunicació cel·lular, i fins a 12 elements que causen un envelliment de la cèl·lula, amb els seus corresponents mecanismes que ens permeten aventurar com podríem frenar-los. El text té una ferma vocació divulgativa i és planer, amb exemples ben trobats i molt gràfics que ajuden a la comprensió. En general, és molt entenedor, però per l'alta complexitat d'alguns dels temes, el nivell científic puja una mica. Es podria dir que no és un llibre per a principiants, està bé tenir alguns coneixements previs, però com sempre no és en absolut necessari entendre-ho tot a la perfecció.
 
Tot i dedicar-me a la investigació científica, és impossible estar al cas de tot el que s'investiga, i el tema de l'envelliment no el tenia gaire controlat. Per això he trobat molt interessant aquest llibre, aporta una visió força completa d'on som actualment en l'estudi d'aquest camp i apunta tots els avenços que s'estan fent. Una cosa que ens queda clara és que cap dels tractaments anti-envelliment que hi ha actualment al mercat no s'ha demostrat que tingui cap efecte real sobre l'envelliment biològic, però que potser no estem lluny de que algun fàrmac testat estigui disponible. Que com tot en biologia sigui una qüestió multi-factorial, que no depèn d'un únic element sinó de molts, fa que sigui complicat modular els efectes de l'envelliment, però si podem controlar alguns d'aquests factors, estarem més a prop d'augmentar la qualitat de vida quan ens fem grans, i probablement de perllongar-la en unes millors condicions. Això podria portar conseqüències socials i sociològiques, i d'això el llibre també se n'ocupa a la seva part final. Viure més i millor, perfecte. Però el món està preparat per assumir que els seus habitants visquin més temps? Quin efecte tindrà això en el nostre món? Si bé hi ha una part de discussió sobre això, jo he trobat a faltar la vessant més ètica de l'assumpte. Molt bé, podem frenar els efectes de l'envelliment gràcies als coneixements científics. Però realment ho hem de fer i interferir així en el curs de la natura humana? El debat d'aquestes qüestions sí que era present en altres llibres anteriors d'en Salvador Macip, però referents a altres aspectes de la investigació científica. A banda d'això, he après molt amb els coneixements d'aquests dos cracs i m'ha servit també per integrar molta informació que tenia dispersa i inconnexa. És una bona aposta si us agrada la divulgació científica feta des de la voluntat de fer arribar la ciència al màxim de cases possibles, de compartir el coneixement. El tema ens interpel·la a totes, ho vulguem o no.

Impressió general: @@@ i mitja.
Moltes gràcies Penguin Llibres per l'exemplar.